Doel

De stichting heeft ten doel: het ondersteunen van projecten gerealiseerd door private personen en/of non-profit instellingen die een maatschappelijk goed doel vertegenwoordigen en/of burger initiatieven in de gemeente Twenterand, die een financiële injectie nodig hebben om hun doelen te realiseren en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door financieel te hulp te schieten indien de betreffende private personen of non-profit instelling of burgerinitiatieven op geen enkele wijze, aldus nagenoeg noch door de gemeente noch op allerlei ander gebied, geholpen wordt. Partijen met een commerciële doelstelling worden uitgesloten.